Witamina D3 – cud natury cz.1

Po odkryciu tej witaminy w 1922r uważano, że wpływa tylko na gospodarkę wapniową oraz na metabolizm kości. Jednakże późniejsze badania dowiodły, że działanie tej witaminy jest o wiele szersze. Receptor witaminy D3 znajduje się prawie w całym ciele człowieka, dlatego odgrywa tak znaczącą rolę w układach i narzą­dach organizmu. Pod wpływem pro­mieniowania UVB wytwarzany jest cholekalcyferol  który w skórze powstaje z 7-dehydro­cholesterolu. Witamina D3 powinna być suplementowana przede wszystkich w okresie jesienno-zimowym. W tym okresie notuje się najwięcej zachorowań na grypę. Suplementacja witaminy D3 (w badaniu dawka 1200IU) może zmniejszyć częstość występowania grypy u dzieci w wieku szkolnym [32].
W przypadku stwierdzenia niedoborów zaleca się zwiększenie dawki do 2000-7000IU/dzień [6].

Wpływ witaminy D3 a układ kostny

Witamina D3 warunkuje prawidłową mineralizację kości – jest kluczowa do wbudowywania wapnia do tkanki kostnej.  Budulec kości czyli wapń jest podstawą dla prawidłowego działania kości i mięśni (skurcz i rozkurcz). Aktywna forma 1,25 (OH)2 D wpływa na wydzielanie białek
(m.in osteokalcyny, osteopontyny)a w tkankach mięśniowych transport wapnia oraz metabolizm fosfolipidów czego efektem jest m.in.skurcz mięśni. Wpływ witaminy D3 na wydzielanie białek ma przełożenie na budowanie tkanki mięśniowej II typu co ma przełożenie na wzrost szybkości i siły. Zauważono znaczne osłabienie mięśni w przypadku znacznego niedoboru (<10ng/ml) [3,4].
Badacze udowodnili, że spadek witaminy D3 poniżej 32 ng/ml zaburza absorpcję wapnia. Ryzyko złamań ale również osłabienie mięśni jest dużo większe.

Witamina D3 a ciąża oraz rozwój dziecka

Ten rozdział należy zacząć od wniosku dr Bruce Hollis który opublikował około 200 prac związanych w tym zagadnieniem. Naukowiec stwierdza, że poziom we krwi 32 ng/ml uznaje się jako niedobór.
Zgodnie z zaleceniami dla noworodków i niemowląt dawka 400 IU na dobę wydaje się wystarczająca. A czy dla osób dorosłych zalecana dawka na poziomie 800-2000 IU jest wystarczająca?  Kobietom w ciąży podawano 800-1600 IU dziennie. Zbadano ich poziom wyjściowy na początku i na końcu ciąży. Poziom 25 (OH) D z 14,5 ng/ml na początku ciąży do 28,0 ng/ml po ciąży. Zalecana minimalna dawka podtrzymująca dla osób zdrowych i dorosłych wynosi 2000 IU/d [5].
Niedobór witaminy D3 <30 ng/ml, stwierdza się u 85% dzieci w wieku 2-17 lat z rozpoznaną cukrzycą typu 1. Wśród badanych dzieci 56% miało znaczny niedobór (<20 ng/ml), a prawidłowe wysycenie witaminą stwierdzono jedynie u <25% badanych. Udowodniono, że suplementacja witaminą D3 kobiet w okresie ciąży oraz dzieci we wczesnym dzie­ciństwie wiązała się z obniżeniem ryzyka cukrzycy typu 1 [4].
W grupie kobiet która przyjmowały wysokie dawki jednorazowo 60 000 lub dwie dawki 120 000 IU witaminy D3 w ciąży, poprawiły się parametry antropometryczne urodzonych noworodków (masa urodzeniowa, długość i obwód głowy) w porównaniu do kobiet które nie przyjmowały witaminy D3. Ponadto dawka 2x 120 000 IU witaminy D3 wpłynęło pozytywnie na poprawę parametrów krwi kobiet [26].
Poprawę parametrów antropometrycznych u noworodków wykazali Hashemipour i inni. Kobiety w 26 tygodniu ciąży z niedoborem witaminy D3 (<30ng/ml) dostawało przez okres 8 tygodni dawkę 50 000 IU raz w tygodniu. Również stwierdzono poprawę parametrów antropometrycznych urodzonych noworodków (masa urodzeniowa, długość i obwód głowy [27].
Suplementacja witaminy D3 (50 000IU – dwa razy w trakcie trwania badania) u kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową miała korzystny wpływ na glikemię oraz stężenie cholesterolu całkowitego i LDL. Nie potwierdzono wpływu na zmniejszenie stanu zapalnego oraz stresu oksydacyjnego [28]. Witamina D ma wpływ na mięśnie miednicy u kobiet w ciąży. Zanotowano odwrotną korelację między stężeniem witaminy D a częstością stosowania cesarskiego cięcia. Kobiety u których zanotowano stężenie witaminy D (<37,5ng/ml) miały 4-krotnie większe ryzyko zabiegu operacyjnego [38].

Choroby skóry

Działanie witaminy D3 w leczeniu łuszczycy ma dwutorowe działanie. Wpływa na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego (hamując reakcję zapalną) . Witamina D3 skutecznie obniża aktywność cytokin prozapalnych: IL-1, IL-6, IL-23, czynnika martwicy nowotworu TNF oraz czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów GM-CSF. Wykazuje właściwości stymulujące wydzielanie immunosupresorów tj. IL-10 i prostaglandyn PGE2.
Zbyt uboga koncentracja witaminy D3 w surowicy może przyczyniać się do wystąpienia chorób alergicznych skóry. Naukowcy zaobserwowali, że obniżona wartość witaminy D3 występuje u pacjentów z przewlekłą pokrzywką [7].
W innym badaniu wykazano, że występuje zależność między poziomem witaminy D3 w surowicy a złagodzeniem objawów AZS (atopowego zapalenia skóry)[8].

Gospodarka węglowodanowa

U podstaw rozwinięcia cukrzycy typu 2 leżą zaburzenia czynności komórek β-trzustki oraz oporność na insulinę. Otyłość jest największym czynnikiem rozwoju cukrzycy.
Badania przeprowadzone na grupie 608 kobiet ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 i w gru­pie kontrolnej liczącej 559 osób wykazano, korelację między stężeniami witaminy D3 w surowicy a ryzykiem cukrzycy typu 2 [9].
Autorzy Pittas i Dawson-Hughes udowadniają, że suplementacja witaminą D3 kobiet w ciąży oraz dzieci we wczesnym dzieciństwie korelowała z obniżeniem ryzyka występowania cukrzycy [10] Kolejne badanie pokazuje, że niedobory witaminy D3 zwiększają zapadalność na cukrzycę typu 2. Wyrównanie niedoborów  witaminy D3 oraz wapnia opóźniają rozwój cukrzycy w przypadku osób z  upośledzoną tolerancją glukozy [11].
Mitri i wsp. podawali badanym (93% uczestników było zagrożonych cukrzycą, a 7% uczestników miało cukrzycę) przez 16 tygo­dni witaminę D3 w dawce 2000 IU dziennie w połącze­niu z węglanem wapnia w dawce 800 mg dziennie. Wyniki sugerują, że witamina D3 może odgrywać rolę w opóźnianiu rozwoju cukrzycy klinicznej. Zaobserwowano poprawą funkcji komórek
β-trzustki oraz nieznaczne obniżenie stężenia  hemoglobiny glikowa­nej [12].
W kolejnym badaniu mężczyznom w średnim wieku z otyłością brzuszną podawano jednorazowo dawkę 240 000 IU witaminy D3. Po 6 tygodniach zbadano uczestników ponownie. Okazało się, że mieli lepszą wrażliwość na glukozę i insulinę w porównaniu sprzed podania witaminy [13].

W części 2 wpisu przestawię wpływ witaminy D3 na:
– Zdrowie układu sercowo-naczyniowego
– Testosteron oraz hormony płciowe
– Nasienie oraz spermatogenezę
– Nowotwory

1 myśl na “Witamina D3 – cud natury cz.1”

  1. Pingback: Witamina D3 – cud natury cz.2 – Odżywieni – Profesjonalna dieta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *